Fleksitron (1)

Brachyterapia z wykorzystaniem systemu Flexitron HDR

Pacjenci Zakładu Radioterapii krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego (NIO PIB) od kilku dni mogą już korzystać z nowego sprzętu do brachyterapii. Nowoczesny aparat Flexitron HDR (ang. High Dose Rate, tj. z użyciem źródła o wysokiej mocy dawki), który  został zakupiony za kwotę 3 mln zł w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zastąpił poprzedni, wysłużony sprzęt.

Brachyterapia z wykorzystaniem systemu Flexitron HDR i izotopu irydu-192 to nowoczesna metoda leczenia nowotworów, w której źródło promieniowania wprowadzane jest niezwykle blisko guza nowotworowego lub loży po usuniętym nowotworze, co pozwala podać wysokie dawki promieniowania w obszarze leczonym przy równoczesnej ochronie tkanek zdrowych. Zainstalowany nowoczesny aparat do brachyterapii to Flexitron HDR (wysokiej mocy dawki) posiada 40 kanałów roboczych, a dokładność pozycjonowania źródła wynosi 0,5 mm. Obecnie  NIO-PIB Oddział w Krakowie dysponuje jednym z najnowocześniejszych systemów planowania leczenia: Oncentra Brachy oraz Oncentra Prostate, który  umożliwia planowanie 3D brachyterapii prostaty. System ten wykorzystuje również obrazowanie USG w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dostarczenie przepisanej dawki promieniowania do guza nowotworowego. „Nowy sprzęt pozwoli skrócić czas pobytu pacjenta w bunkrze przy zachowaniu wysokiej skuteczności i bezpieczeństwa leczenia onkologicznego” – twierdzi dr n. med. Elżbieta Pluta – Kierownik Zakładu Radioterapii NIO-PIB w Krakowie. „Zaawansowany system obrazowania i planowania w połączeniu z nowoczesnymi aplikatorami również do brachyterapii śródtkankowej daje możliwość  tworzenia bardzo dokładnych planów leczenia, co wpisuje się w trendy terapii onkologicznej szytej na miarę dla konkretnego pacjenta” – uzupełnia dr Pluta.

Prof. dr hab. med. Stanisław Kłęk – Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa: „Wymiana sprzętu w Pracowni Brachyterapii jest jednym z etapów kompleksowej modernizacji krakowskiego oddziału NIO-PIB.  Do tej pory zmodernizowany został rezonans magnetyczny, uruchomiono nową pracownię tomografii komposterowej, wymieniono mammograf, wymieniono 3 z czterech akceleratorów –  to teleradioterapia, USG z biopsją fuzyjną do poradni urologicznej, jak również aparaty do znieczuleń ogólnych oraz wieżę endoskopową na blok operacyjne. Stałe doposażanie i modernizacja posiadanej infrastruktury umożliwia  nam świadczenie usług medycznych dla pacjentów z chorobą nowotworową nie tylko na najwyższym poziomie, lecz również  w sposób skoordynowany, co jest podstawą skuteczności i efektywności wielomodalnego leczenia onkologicznego”.

Narodowy Instytut Onkologii jest również jednostką badawczą, prowadzącą projekty naukowe w dziedzinie radioterapii – dotyczy to zarówno pracy naukowej lekarzy jak i fizyków medycznych. Jak podkreśla dr hab. Tomasz Banaś, prof. Instytutu, zastępca Dyrektora Oddziału ds. Naukowych, zarówno Klinika jak i zakład  Radioterapii NIO-PIB w Krakowie, jako jedyny ośrodek w regionie, zatrudnia specjalistów radioterapii onkologicznej oraz specjalistów fizyki medycznej, którzy są samodzielnymi pracownikami naukowymi. „Posiadany potencjał naukowo-badawczy wraz z nowoczesnym sprzętem pozwala na prowadzenie badań naukowych, które bezsprzecznie stymulują również  jakość i bezpieczeństwo udzielanych rutynowych świadczeń medycznych” – puentuje prof. Banaś.

Brachyterapia HDR może być stosowana jako samodzielna metoda leczenia lub w połączeniu z innymi formami radioterapii, co pozwala na indywidualne dostosowanie planu leczenia do potrzeb każdego pacjenta.

 Współczesne podejście do brachyterapii, w tym system Flexitron HDR, jest wynikiem wieloletnich badań i rozwoju w dziedzinie onkologii i fizyki medycznej, co pozwoliło na stworzenie technologii, która jest bezpieczna, skuteczna i dostosowana do wymagań współczesnej medycyny. Dzięki temu pacjenci mogą korzystać z terapii, która nie tylko zwiększa szanse na wyleczenie, ale również minimalizuje wpływ leczenia na ich codzienne życie.

Zakład Radioterapii  krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii PIB realizuje procedury brachyterapii w zakresie leczenie pacjentów z rakiem płuca, przełyku, piersi, odbytnicy, skóry, prostaty oraz u pacjentek z nowotworami narządu rodnego. W Zakładzie co roku metodą brachyterapii leczonych jest ponad 240 chorych.

Możliwość komentowania została wyłączona.