logo PTOK

Prace specjalistów NIO-PIB Oddziału w Krakowie na Kongresie PTOK 2022

Informujemy, że prace plakatowe autorstwa lekarzy specjalistów NIO-PIB Oddziału w Krakowie zostały zakwalifikowane do prezentacji na XXV Kongresie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej odbywającym się 1-3 września 2022 roku w Gdańsku. Dotyczą m.in. leczenia nowotworów takich jak: czerniak, rak gardła, rak krtani, rak kory nadnerczy. Zaprezentowana zostanie również praca związana z opieką onkologiczną nad uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

W zakresie leczenia czerniaka została przyjęta do prezentacji ustnej w sesji “Ciekawe przypadki” praca pt. Zespół hemofagocytowy u pacjenta z czerniakiem jako rzadkie powikłanie podwójnej immunoterapii ― proponowany schemat diagnostyki i leczenia autorstwa specjalistów Kliniki Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie: dr n. med. Renaty Pacholczak-Madej, dr n. med. Aleksandry Greli-Wojewody, dr n. med. Mirosławy Puskulluoglu, lek. Joanny Lompart, dr n. med. Beaty Żuchowskiej-Vogelgesang, lek. Agaty Sałek-Zań, lek. Tomasza Kopcińskiego, dr. n. med. Marka Ziobro.  

W zakresie leczenia raka gardła do prezentacji plakatowej zakwalifikowano pracę pt. Brak nadekspresji CD44 i Sox-2 jako dwa niezależne korzystne czynniki prognostyczne u chorych na HPV16 zależnego raka gardła środkowego autorstwa specjalistów NIO-PIB Oddziału w Krakowie: z Zakładu Patomorfologii Nowotworów: dr hab. n. biol. Beaty Biesagi, prof. NIO-PIB i dr Anny Janeckiej-Widły; z Zakładu Radioterapii: dr n. med. Anny Muchy-Małeckiej oraz autora z innej jednostki: Marty Kołodziej-Rzepy.

W zakresie leczenia raka krtani do prezentacji plakatowej przyjęto zespołową pracę dotyczącą występowania i znaczenia infekcji HPV16 u chorych na raka krtani autorstwa specjalistów z NIO-PIB Oddziału w Krakowie: z Zakładu Radioterapii: dr n. med. Anny Muchy-Małeckiej, dr n. med. Elżbiety Pluty, dr n. med. Anny Patli, lek. Renaty Wróbel-Radeckiej, lek. Krzysztofa Wójcickiego; z Zakładu Patomorfologii Nowotworów: dr hab. n. biol. Beaty Biesagi, prof. NIO-PIB i dr Anny Janeckiej-Widły, lek. Marcina Przewoźnika; z Kliniki Onkologii Klinicznej: dr n. med. Aleksandry Greli-Wojewody oraz autorów z innych jednostek: Krzysztofa Małeckiego i Natalii Amrogowicz.

W zakresie leczenia raka kory nadnerczy do prezentacji plakatowej przyjęto pracę na temat wyników leczenia napromieniowaniem autorstwa specjalistów Zakładu Radioterapii NIO-PIB Oddziału w Krakowie: dr n. med. Elżbiety Pluty, dr n. med. Anny Patli, dr n. med. Anny Muchy-Małeckiej, lek. Magdaleny Michty, lek. Piotra Madeja, lek. Michała Ciepieli, lek. Agnieszki Szadurskiej.

Praca plakatowa związana z opieką onkologiczną nad uchodźcami wojennymi z Ukrainy zostanie zaprezentowana pt. Opieka onkologiczna nad uchodźcami wojennymi z Ukrainy w ciągu pierwszych 6 tygodni inwazji rosyjskiej w Ukrainie 2022 r. – doświadczenie polskiego referencyjnego ośrodka onkologicznego i jest wynikiem pracy zespołu specjalistów NIO-PIB Oddziału w Krakowie: z Kliniki Onkologii Klinicznej: dr n. med. Mirosławy Puskulluoglu, dr n. med. Aleksandry Greli-Wojewody, dr. n. med. Marka Ziobro, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Jurczaka; z Zakładu Patomorfologii Nowotworów: prof. dr hab. n. med. Janusza Rysia, dr hab. n. med. Agnieszki Adamczyk, lek. Gabrieli Szczubiałki; z Zakładu Radioterapii: dr n. med. Anny Muchy-Małeckiej; z Kliniki Chirurgii Onkologicznej: prof. dr hab. n. med. Stanisława Kłęka.

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.