logo Infolinii

800 190 590 czyli całodobowa informacja w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim

Informujemy, że Telefoniczna Informacja Pacjenta prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia została uruchomiona również dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy.

Pacjenci dzwoniąc na bezpłatny numer 800 190 590 mogą zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Rozmowa telefoniczna może się odbyć w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Dane uzyskane przez koordynatorów Infolinii są przekazywane koordynatorom w poszczególnych ośrodkach onkologicznych w Polsce. W NIO-PIB Oddziale w Krakowie koordynatorem przejmującym informacje od pacjentów zgłaszających się na infolinię jest Agnieszka Stefańska.

W koordynację opieki nad pacjentami onkologicznymi z Ukrainy zaangażowało się 20 największych kompleksowych ośrodków onkologicznych z całego kraju, zrzeszonych w Ogólnopolskim Zrzeszeniu Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Wsparcie merytoryczne zapewnia Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.