sala onkologia 02 06 21

Zmodernizowana Klinika Onkologii Klinicznej i Pododdział Leczenia Chłoniaków – pierwsi pacjenci 7 czerwca 2021 r.

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie uruchamia dla pacjentów nowo wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenia Kliniki Onkologii Klinicznej oraz Pododdziału Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego. – Przyjęcie pierwszych osób w nowym miejscu planowane jest na 7 czerwca. Zespół lekarski, pielęgniarski, pomocniczy jest już gotowy – zaznacza kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej dr n. med. Marek Ziobro, którego klinika zajmuje się leczeniem raka piersi, raka jelita grubego, raka nerki, czerniaka, mięsaków. W ramach modernizacji Kliniki Onkologii Klinicznej przygotowano również nowe miejsca dla chorych z nowotworami układu chłonnego. – Nasz pododdział to druga w Polsce, po Klinice Profesora Walewskiego w Warszawie, jednostka dedykowana wyłącznie chorym na chłoniaki, przewlekłą białaczkę limfatyczną i szpiczaka mnogiego. – podkreśla kierujący pododdziałem prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak.

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie zapewnia pacjentom w ramach jednej instytucji możliwość interdyscyplinarnego podejścia oraz wszystkie dostępne metody leczenia. – Podwyższamy standardy, gdyż przy kompleksowym leczeniu jakie prowadzimy niezwykle ważne są również dobre warunki pobytu pacjenta w Instytucie. Dzisiaj cieszymy się, że nasi wybitni specjaliści będą mogli przyjmować chorych w nowym, jasnym, komfortowym miejscu. – zaznacza prof. dr hab. Stanisław Kłęk – zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

Na pacjentów czekają przede jasne pokoje z nowymi żaluzjami, nowoczesna instalacja przywoławcza, nowe oświetlenie, przestronne korytarze oraz dedykowane dla każdego pokoju, całkowicie wyremontowane łazienki. Podczas remontu zostały zlikwidowane wszystkie bariery architektoniczne i przygotowano całość na potrzeby osób niepełnosprawnych. Remont Kliniki Onkologii Klinicznej został przeprowadzony ze środków unijnych w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0016/16 realizowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. Na pierwszych pacjentów, dodatkowo czeka podarunek przygotowany przez Gminny Klub Wolontariatu z Myślenic.

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.