ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr piel. Monika Walicka

ZESPÓŁ LEKARZY

lek. Edyta Drab

lek. Monika Dziedzina

lek. Izabela Frączek

lek. Mateusz Hajto

lek. Łukasz Hyliński

lek. Anna Kasperczyk-Galska

lek. Magdalena Kąkol-Osika

lek. Anna Kołodziej

dr n. med. Barbara Machowska

dr n. med. Marek Mizianty

lek. Agnieszka Szarska-Garbacik

Współpraca:

lekarze Kliniki Chirurgii Onkologicznej

lekarze Kliniki Ginekologii Onkologicznej

lekarze Kliniki Urologii Onkologicznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Zespół OIOM