KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr piel. Barbara Giza

ZESPÓŁ LEKARZY

dr n. med. Wojciech Łobaziewicz – Zastępca Kierownika Kliniki

dr n. med. Elżbieta Marczyk - Zastępca Przewodniczącego Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego

dr n. med. Jacek Tabor – Kierownik Pracowni Endoskopii

dr n. med. Tomasz Cegielny

lek. Ryszard Choruz

dr n. med. Kazimierz Cieślik

dr n. med. Zbigniew Darasz

lek. Tomasz Kasprzyk

dr n. med. Wojciech Kibil

lek. Kamila Kręt

dr n. med. Wojciech Milanowski

dr hab. n. med. Jerzy W. Mituś - adiunkt

dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski

lek. Tomasz Nikliński

dr n. med. Jerzy Sałówka

dr n. med. Aneta Sarwa

lek. Mariusz Wilczek

Lekarze Rezydenci:

dr n. med. Katarzyna Chrobak-Kasprzyk

lek. Dagmara Kozłowska

lek. Aleksandra Litewka

lek. Klaudia Machnicka

lek. Joanna Welanyk

KIEROWNIK KLINIKI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

prof. Stanisław Kłęk

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Przewodniczący Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego
+48 12 63 48 166
stanislaw.klek@krakow.nio.gov.pl
Zespół Kliniki Chirurgii