zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborach do Rady Naukowej – zgłoszenia kandydatur do 10 maja 2021 r.

Komisja Wyborcza zawiadamia, że wybory do Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego odbędą się w dniu 9 czerwca 2021 r. w godz. od 7.00 do 17.00 w Sali wykładowej przy Bibliotece naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego. oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11-13.

Karty ze zgłoszeniem kandydatury w dniach 26 kwietnia – 10 maja 2021 r. w godzinach od 7.25 do 15.00 można uzyskać w Dziale Nauki NIO-PIB Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, II piętro.

Karty można składać do dnia 10 maja 2021 r. w ww. Dziale Nauki.

Kandydować do Rady Naukowej mogą pracownicy z tytułem naukowym lub ze stopniem doktora habilitowanego zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej (lista nr I) i pracownicy ze stopniem doktora oraz pracownicy badawczo-techniczni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy (lista nr II).

Listy zgłoszonych kandydatów zostaną podane w dniu 14 maja 2021 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

Komisja wyborcza apeluje do wszystkich pracowników Instytutu o wzięcie aktywnego udziału
w wyborach do Rady Naukowej.

Możliwość komentowania została wyłączona.