pokój pacjentów

Zasady odwiedzin – komunikat Dyrektora NIO-PIB Oddziału w Krakowie z 2 listopada 2022 r.

Informujemy, że w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziału w Krakowie wznowiono możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych.

Zasady odwiedzin:

  • Dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo jednej osoby u jednego pacjenta
  • Preferowane godziny odwiedzin: 15.00 – 17.00
  • Czas odwiedzin nie może przekraczać 30 min.
  • Osoba odwiedzająca musi bezwzględnie przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym: dezynfekcja rąk, maseczka chirurgiczna założona na usta i nos, zachowanie dystansu.
  • Zaleca się, aby odwiedziny odbywały się w wyznaczonych miejscach poza salą chorych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pacjent nie może opuszczać łóżka).
  • W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub w uzasadnionych, wyjątkowych okoliczności, możliwe są odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po uzgodnieniu z kierownikiem oddziału/lekarzem prowadzącym/lekarzem dyżurnym.
  • Obowiązuje zakaz odwiedzin dla osób z objawami infekcyjnymi – katar, ból gardła, kaszel, gorączka, biegunka.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie pacjentów, personelu oraz samych odwiedzających.

Dyrektor NIO-PIB Oddziału w Krakowie prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

Kraków, 2 listopada 2022 r.

oprac. DT

Możliwość komentowania została wyłączona.