dawne miejsce kaplicy

Zasady odwiedzin – komunikat z 27 kwietnia 2022 roku

W związku ze stabilizacją sytuacji epidemiologicznej w Polsce, spadkiem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wzrostem liczby osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, Dyrektor NIO-PIB Oddziału w Krakowie wznawia możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych, wprowadzając następujące zasady:

  1. Dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo jednej osoby u jednego pacjenta.
  2. Preferowane godziny odwiedzin: 15.00 – 17.00
  3. Czas odwiedzin nie może przekraczać 30 min.
  4. Osoba odwiedzająca musi bezwzględnie przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym: dezynfekcja rąk, maseczka chirurgiczna założona na usta i nos, zachowanie dystansu.
  5. Zaleca się, aby odwiedziny odbywały się w wyznaczonych miejscach poza salą chorych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pacjent nie może opuszczać łóżka).
  6. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub w uzasadnionych, wyjątkowych okolicznościach, możliwe są odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po uzgodnieniu z kierownikiem oddziału/lekarzem prowadzącym/lekarzem dyżurnym.

Obowiązuje zakaz odwiedzin dla osób z objawami infekcyjnymi – katar, ból gardła, kaszel, gorączka, biegunka.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie pacjentów, personelu oraz samych odwiedzających.

prof. dr hab. Janusz Ryś – Dyrektor NIO-PIB Oddziału w Krakowie
prof. dr hab. Stanisław Kłęk – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa NIO-PIB Oddziału w Krakowie

oprac. DDT, KS

Możliwość komentowania została wyłączona.