UE-strona

Zakończenie realizacji projektu unijnego

Wraz z końcem 2021 roku kończy się realizacja projektu nr POIS.09.02.00.00-00-0016/16 „Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont Klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” finansowanego ze środków unijnych i Ministerstwa Zdrowia, która rozpoczęła się 22 listopada 2017 roku.

Dzięki tej realizacji udało się wyremontować i wyposażyć w nowoczesne łóżka Klinikę Ginekologii Onkologicznej oraz wyremontować Klinikę Radioterapii i Klinikę Onkologii Klinicznej wraz z Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego a także wyremontować część Zakładu Patomorfologii Nowotworów i wyposażyć go w nowoczesną aparaturę medyczną.

Zakład Patomorfologii Nowotworów oraz Klinika Ginekologii Onkologicznej otrzymały nowoczesny sprzęt w tym m.in. automatyczny procesor umożliwiający wykonywanie tzw. dodatkowych badań immunohistochemicznych i molekularnych techniką FISH, cytometr przepływowy, mikroskop fluorescencyjny, mikroskopy diagnostyczne i konsultacyjne, diatermia, kolposkop optyczny do diagnostyki pogłębionej.

Całkowity koszt projektu wyniósł 13 833 950,27 zł.

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu bardzo dziękujemy!

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.