logo nowotwory głowy i szyi

X Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi a radioterapia w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

Informujemy, że 19 września 2022 roku rozpoczął się X Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Tydzień został zainaugurowany konferencją prasową zorganizowaną w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Golusińskiego – przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. NIO-PIB Oddział w Krakowie reprezentowała dr n. med. Anna Mucha-Małecka, specjalista radioterapii onkologicznej zajmująca się na co dzień w Zakładzie Radioterapii NIO-PIB Oddziału w Krakowie leczeniem tego typu nowotworów.

Jak zaznaczono podczas konferencji, w 2020 roku w Europie zdiagnozowano ponad 168 tysięcy nowych przypadków nowotworów złośliwych głowy i szyi, a około 60% wszystkich chorych z jest diagnozowanych w zaawansowanym stadium choroby.

W NIO-PIB Oddziale w Krakowie pacjenci z tego typu schorzeniami są leczeni zgodnie z najnowocześniejszymi technikami radioterapeutycznymi takimi jak m.in. technika IMRT czy radioterapia protonowa.

Intensity Modulated Radiation Therapy to technika intensywnej modulacji natężenia wiązki promieniowania, umożliwiająca dostosowanie rozkładu dawki promieniowania do kształtu obszaru napromienianego z jednoczesną maksymalną ochroną zdrowych narządów pacjenta.

Radioterapia protonowa to terapia pozwalająca na wysoce precyzyjne podanie dawki na obszar nowotworu z jednoczesnym zmniejszeniem objętości napromienianych zdrowych tkanek i dawki w tych tkankach. W Polsce, zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia radioterapię protonową prowadzi się wśród pacjentów chorych m.in. na nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej, glejaki mózgu, nowotwory jamy nosowej i zatok obocznych nosa oraz pacjentów z nieoperacyjnym nawrotem miejscowym nowotworów obszaru głowy i szyi.

Pacjenci z podejrzeniem nowotworu głowy lub szyi wymagający konsultacji radioterapeutycznej mogą zgłaszać się do Przychodni Przyklinicznej pod numerem tel. +48 12 306 70 71.

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.