wybory

Wybory do Komisji Dyscyplinarnej – komunikat z 21 września 2021

Komisja Wyborcza (powołana Zarządzeniem nr 32/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie z dnia 20 września 2021 r.) informuje, że wybory do Komisji Dyscyplinarnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego odbędą się w dniu 12 października 2021 r. w godz. od 9.00 do 14.00
w sali wykładowej przy Bibliotece Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii  Skłodowskiej-Curie Państwowego  Instytutu  Badawczego  Oddział  w  Krakowie, 31-115  Kraków,  ul. Garncarska 11-13.   

Komisja Wyborcza informuje, że propozycje kandydatur do Komisji Dyscyplinarnej można zgłaszać w Dziale Nauki NIO-PIB Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, II piętro, do dnia 27 września 2021 r. Kandydatury mogą zgłaszać wyłącznie osoby zatrudnione na stanowiskach naukowych i badawczo technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uwaga!

Do Komisji Dyscyplinarnej mogą kandydować pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w NIO-PIB nie krócej niż 12 miesięcy do dnia rozpoczęcia procedury wyboru Komisji Dyscyplinarnej. Członków Komisji Dyscyplinarnej wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na czteroletnią kadencję.

oprac. WB, MŚ

Możliwość komentowania została wyłączona.