pokój pacjentów

Wstrzymanie odwiedzin do 31 października 2022 – komunikat Dyrektora NIO-PIB Oddziału w Krakowie

Działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie informuje:

W związku z bezwzględną koniecznością objęcia Pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie izolacją ochronną, ze względu na zwiększoną zachorowalność na infekcje wirusowe w tym COVID-19 odwiedziny Pacjentów zostają wstrzymane do dnia 31 października 2022 roku.

W indywidualnych przypadkach decyzję o możliwości odwiedzin podejmuje Kierownik Kliniki/Oddziału.

Dyrektor NIO-PIB Oddziału w Krakowie prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

Kraków, 4 października 2022 r.

oprac. DT

Możliwość komentowania została wyłączona.