Ręce

Wolontariat dla absolwentów psychologii w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział
w Krakowie prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną
oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych, zajmuje się także epidemiologią onkologiczną.

Aktualnie poszukujemy kandydatów/tek na:

WOLONTARIUSZY – ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

Nr ref. PSCHW/1/2022

Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – tytuł magistra psychologii
 • zainteresowanie psychoonkologią
 • komunikatywność, empatia, otwartość, dokładność i terminowość

Zadania:

 • diagnostyka psychologiczna
 • udzielanie wsparcia psychologicznego pacjentom
 • opieka psychologiczna nad bliskimi pacjentów

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • wolontariat na podstawie porozumienia o współpracy
 • wsparcie i nadzór opiekuna

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: wolontariat.psychologiczny@onkologia.krakow.pl 
do dnia 31 sierpnia 2022 r., w temacie e-maila prosimy o podanie: „Nr ref. PSCHW/1/2022”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.

W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji związanej
z wolontariatem”

Brak zawarcia w przesłanej aplikacji (CV) powyższej klauzuli jest równoznaczny z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na wolontariusza w NIO-PIB
Oddziale w Krakowie

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu oceny kandydata
w związku z wolontariatem jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@onkologia.krakow.pl

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania przed podjęciem decyzji o wolontariacie wyłącznie na podstawie Państwa zgody, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.

5. Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane i mogą być przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Administratora.

6. Państwa dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu oceny przed wolontariatem, mogą być też przetwarzane dłużej w przypadku pozytywnej decyzji o rozpoczęciu wolontariatu.

7. Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO.

oprac. AS

Możliwość komentowania została wyłączona.