Ukraina - TVP

W mediach: prof. dr hab. Stanisław Kłęk i dr hab. Monika Długosz-Danecka, prof. NIO-PIB o przyjmowaniu pacjentów z Ukrainy

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk – zastępca Dyrektora ds. Leczniczych oraz kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie oraz dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka, prof. NIO-PIB z Pododdziału Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego Kliniki Onkologii Klinicznej wypowiedzieli się w mediach na temat pacjentów onkologicznych, którzy przyjeżdżają do Polski z Ukrainy.

– Pierwsza pacjentka, która przyjechała do nas z Ukrainy to pacjentka z rozpoznaniem chłoniaka Hodgkina w trakcie chemioterapii, w trakcie leczenia, które to leczenie będzie kontynuowane u nas. Pacjenci zgłaszają się, są prowadzone konsultacje i ustalane jest dalsze leczenie. Czekamy na kolejnych pacjentów i jesteśmy przygotowani, by ich przyjąć. dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka, prof. NIO-PIB.

Jak podkreślił prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk jeżeli ktoś zaczął terapię, zwłaszcza jeżeli ta terapia była skuteczna i przynosiła efekty, to ta terapia musi zostać kontynuowana. – Jeżeli ona teraz zostanie przerwana, to ten efekt, który był wcześniej pozytywny, zostanie utracony.  

Materiał ukazał się w programie TVP 3 Kraków “Kronika” 3 marca 2022 roku.

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.