Tomasz Skóra male

W mediach: dr Tomasz Skóra o protonoterapii

Dr n. med. Tomasz Skóra – kierownik Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej NIO-PIB Oddziału w Krakowie wypowiedział się w mediach na temat radioterapii protonowej.

Jak zaznaczył dr n. med. Tomasz Skóra protonoterapia jest jedną z form radioterapii, a różnice wynikają z zastosowania innego promieniowania jonizującego. – Specyficzne właściwości fizyczne tej wiązki pozwalają nam przede wszystkim odnieść korzyść kliniczną w postaci uzyskania takiego gwałtownego spadku dawki promieniowania poza obszarem, który chcemy leczyć. Dzięki temu możemy precyzyjnie skoncentrować tę wysoką dawkę promieniowania w obszarze guza, a jednocześnie stwarzamy szansę zaoszczędzenia struktur zdrowych tkanek, zdrowych narządów, które znajdują się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Liczymy na to, że to przełoży się na zmniejszone ryzyko powikłań popromiennych, które mogą wystąpić w tej terapii  – wyjaśnił dr n. med. Tomasz Skóra.

Odnosząc się do kwestii leczenia dzieci odpowiedział: – Wdrożenie całej strategii obejmującej leczenie większej grupy dzieci wymaga nie tylko odpowiedniego sprzętu czy zaplecza lokalowego, które mamy, ale przede wszystkim zespołu lekarzy specjalizujących się w onkologii dziecięcej, którzy pomogą nam, radioterapeutom, w opiece i przeprowadzeniu pacjenta pediatrycznego przez całe leczenie, by czuwali nad procedurami związanymi chociażby z opieką anestezjologiczną, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci. W chwili obecnej znalezienie takie zespołu stanowi główny problem i wynika z deficytu odpowiednich specjalistycznych kadr medycznych w Polsce. Nasz Instytut prowadzi w sposób samodzielny leczenie dorosłych  i liczba wykonywanych w tym zakresie procedur istotnie rośnie z roku na rok natomiast do leczenia dzieci potrzebujemy wsparcia merytorycznego ze strony specjalistów, zwłaszcza w zakresie onkologii dziecięcej, a taki rodzaj opieki wymaga współpracy z innymi podmiotami leczniczymi. Liczymy na to, że w strategii Ministra Zdrowia dotyczącej protonoterapii znajdą się środki które ułatwią opiekę pacjentów pediatrycznych i znajda się chętni do podjęcia współpracy z nami w zakresie tego leczenia.

Wypowiedzi zostały wyemitowane w programie Dzień Dobry TVN 18 stycznia 2022 roku.

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.