Stopnie doktora

Stopnie doktora uzyskane w 2022 roku uroczyście wręczone

19 grudnia 2022 roku odbyło się wręczenie dyplomów osobom, które w 2022 roku uzyskały stopień doktora lub doktora habilitowanego. Na wspólnej uroczystości zorganizowanej w Gliwicach zebrali się pracownicy NIO-PIB Oddziału w Gliwicach oraz NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

Po przywitaniu przez Dyrektora NIO-PIB Oddziału w Gliwicach prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Składowskiego oraz po odczytaniu przysięgi przez Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych NIO-PIB Oddziału w Gliwicach dr hab. n. med. Tomasza Rutkowskiego, odbierający dyplomy składali uroczyście przysięgę i odbierali tytuły z rąk Zastępców Dyrektorów Oddziałów ds. Naukowych oraz Promotorów. Ze strony NIO-PIB Oddziału w Krakowie część krakowską uroczystości poprowadził Zastępca Dyrektora ds. Naukowych NIO-PIB Oddziału w Krakowie dr hab. n. med. Tomasz Banaś. Uroczystość uświetnił wykład prof. dr hab. n. med. Gabrieli Kramer-Marek z NIO-PIB Oddziału w Gliwicach na temat badań obrazowych PET.

W 2022 stopień doktora w NIO-PIB Oddziale w Krakowie uzyskali i uroczyście odebrali:

dr Anna Janecka-Widła
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ infekcji HPV16 na funkcjonowanie szlaku EGFR/PI3K/AKT/mTOR i rokowanie u chorych na płaskonabłonkowe nowotwory terenu głowy i szyi” – wyróżnienie
Promotor rozprawy: dr hab. n. med. Beata Biesaga, prof. NIO-PIB
Promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Mucha-Małecka
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Magdalena Kosz-Vnenchak, prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

dr Marta Kołodziej-Rzepa
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Porównanie ekspresji wybranych markerów nowotworowych komórek macierzystych między podgrupą chorych na nowotwory narządów głowy i szyi z infekcją HPV16 i podgrupą chorych na nowotwory narządów głowy i szyi bez infekcji HPV16”
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. n. med. Beata Biesaga, prof. NIO-PIB
Promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Mucha-Małecka
Recenzenci: dr hab. n. med. Tomasz Gosiewski, dr hab. n. med. Robert Jach

dr Oleksij Potapov
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Laparoscopy training programs in surgical oncology. From dry lab, through live animal model to the surgical oncology clinic”
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Komorowski, prof. UR
Recenzenci: dr hab. n. med. Michał Grąt, dr hab. n. med. Jakub Kenig

dr Wojciech Rudnicki
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mammografia spektralna ze wzmocnieniem kontrastowym jako metoda alternatywna do rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka piersi” – wyróżnienie
Promotor: dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Urszula Łebkowska, prof. dr hab. n. med. Anna Walecka

Relacja również na stronie NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.

foto główne: od lewej: dr Oleksij Potapov, dr Marta Kołodziej-Rzepa, dr Wojciech Rudnicki, dr Anna Janecka-Widła

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.