Lekarze z nagrodami

Specjaliści NIO-PIB Oddziału w Krakowie na Zjeździe PTBR

Informujemy, że na XIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR), który odbywał się w dniach 22-24 września 2022 roku w Gliwicach, specjaliści NIO-PIB Oddziału w Krakowie odebrali dwie nagrody:

  • Nagrodę Zespołową I stopnia w dziedzinie radioterapii za cykl trzech prac naukowych, którą w imieniu Zespołu odebrała dr n. med. Anna Mucha-Małecka (na zdjęciu po lewej)– Zastępca Kierownika Zakładu Radioterapii NIO-PIB Oddziału w Krakowie; 
  • Nagrodę Zespołową I stopnia w dziedzinie radiobiologii za cykl trzech prac naukowych, którą w imieniu Zespołu odebrała dr hab. n. biol. Beata Biesaga, prof. NIO-PIB z Zakładu Patomorfologii Nowotworów NIO-PIB Oddziału w Krakowie (na zdjęciu po prawej).

Na XIX Zjeździe PTBR były prezentowane również dwie prace plakatowe autorstwa specjalistów NIO-PIB Oddziału w Krakowie:

  • Praca pt. Różnicowanie rokowania u chorych na płaskonabłonkowego HPV16 zależnego raka gardła środkowego na podstawie analizy immunoekspresji markerów nowotworowych komórek macierzystych autorstwa z NIO-PIB Oddziału w Krakowie: dr hab. n. biol. Beaty Biesagi, prof. NIO-PIB oraz dr Anny Janeckiej-Widły z Zakładu Patomorfologii Nowotworów, dr n. med. Anny Muchy-Małeckiej z Zakładu Radioterapii oraz lek. Marty Kołodziej-Rzepy z innej jednostki,
  • Praca pt. Występowanie infekcji HPV oraz jej wpływ na wyniki leczenia u chorych na płaskonabłonkowego raka krtani autorstwa z NIO-PIB Oddziału w Krakowie: dr n. med. Anny Muchy-Małeckiej, dr n. med. Elżbiety Pluty, dr n. med. Anny Patli, lek. Marcina Przewoźnika z Zakładu Radioterapii, dr hab. n. biol. Beaty Biesagi, prof. NIO-PIB oraz dr Anny Janeckiej-Widły z Zakładu Patomorfologii Nowotworów oraz Natalii Amrogowicz i Krzysztofa Małeckiego z innych jednostek.

oprac. KS, foto udost. AMM

Możliwość komentowania została wyłączona.