prace na PTChO

Prace ustne specjalistów NIO-PIB Oddziału w Krakowie na Konferencji PTChO

Informujemy, że abstrakty autorstwa lekarzy specjalistów NIO-PIB Oddziału w Krakowie zostały zakwalifikowane do sesji ustnych wrześniowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej odbywającej się w ramach XXVIII Zjazdu PTChO 1-3 września 2022 roku.

W zakresie raka piersi zakwalifikowano pracę autorstwa: prof. dr hab. n. med. Stanisława Kłęka, dr hab. n. med. Bożeny Cybulskiej-Stopy, dr n. med. Elżbiety Marczyk, dr. n. med. Jacka Tabora, dr. n. med. Wojciecha Łobaziewicza na temat leczenia chorych na raka piersi przed i w trakcie pandemii SARS-CoV-2.

W zakresie skóry, mięsaków, chirurgii endokrynologicznej i innych zakwalifikowano prace ze współautorstwem: dr hab. n. med. Bożeny Cybulskiej-Stopy, lek. Karoliny Piejko, lek. Joanny Seredyńskiej na temat wyników współczesnego leczenia systemowego chorych na czerniaki w stopniu zaawansowania nieresekcyjnym III oraz dr hab. n. med. Bożeny Cybulskiej-Stopy i dr. n. med.  Wojciecha Łobaziewicza w zakresie analizy przeżyć i trendów w leczeniu chorych na czerniaka z przerzutami do węzłów wartowniczych (SLNB+) wobec wyników badań MSLT i DE-COG.

Prace zostaną zaprezentowane 2 września 2022 roku w Gdańsku.

Więcej na stronie Zjazdu PTChO

Możliwość komentowania została wyłączona.