zamowienia publ

(rekrutacja zakończona) Praca w Sekcji Zamówień Publicznych

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:

Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych (stanowisko zależne od posiadanego doświadczenia)

Miejsce pracy: Kraków

Zakres zadań na stanowisku:

 • Samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Interpretacja przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 • Tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, jednostkami organizacyjnymi NIO PIB Oddziału
  w Krakowie, współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • Przygotowywanie projektów umów oraz umów końcowych, po zakończeniu postępowań,
 • Archiwizacja i ewidencja postępowań przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych,
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych (postępowania do 130 000 zł).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: prawnicze,
 • Minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy w Dziale Zamówień Publicznych po stronie Zamawiającego,
 • Dobra znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych,
 • Analityczne myślenie, umiejętność organizacji pracy własnej i zarządzania informacjami,
 • Dobra znajomość MS Word i MS Excel.

Dodatkowo:

 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze Bazy Konkurencyjności, umiejętności obsługi systemu informacji prawnej LEX oraz systemu ProPublico.
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu postępowań na udzielanie świadczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prace w stałych godzinach od poniedziałku do piątku
 • Możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Warunki do poszerzania wiedzy praktyczne

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.

W przesyłanej aplikacji CV prosimy zawrzeć klauzule:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”

„Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów przyszłych rekrutacji.”

Brak zawarcia w przesyłanym CV powyższych klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody kandydata na wykorzystanie danych zawartych w aplikacji jest równoznaczne z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:

kadry@onkologia.krakow.pl

oprac. JP

Możliwość komentowania została wyłączona.