krew

Nowy system do rejestracji i monitoringu temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach do przechowywania leków, krwi i odczynników w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

Informujemy, że Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie zakupił Nowy system do rejestracji i monitoringu temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach do przechowywania leków, krwi i odczynników.

Zakup sprzętu o wartości 330 tys. zł. był możliwy dzięki dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne.  

System do rejestracji i monitoringu temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach do przechowywania leków, krwi, odczynników umożliwia bezpośredni i całodobowy dostęp do aktualnych danych z odczytów pomiarowych temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach, natychmiastowe powiadomienia w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych, archiwizację i backup historycznych danych pomiarowych. System jest zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz spełnia wymagania stawiane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny i Główny Inspektorat Sanitarny w zakresie prowadzenia ciągłej kontroli i rejestracji zmian temperatury i wilgotności w zamrażarkach, chłodziarkach i pomieszczeniach, w których znajdują się produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

– System ma zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania leków, krwi i odczynników w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych w przepisach wymagań jakościowych. Rok 2023 został w nich określony jako rok dostosowawczy. Będzie prowadzony przede wszystkim w aptece, ale także w zakładach m.in. w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej, Zakładzie Patomorfologii Nowotworów, jak i na klinikach i w oddziałach, gdzie przechowywane są leki, krew, preparaty krwiopochodne i odczynniki wymagające monitorowania. – zaznacza mgr farm. Halina Krzystek-Małecka – kierownik Apteki NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

System składa się z rejestratorów temperatury oraz wilgotności. Odczyty są przesyłane bezprzewodowo drogą radiową lub przewodowo wykorzystując sieć LAN do oprogramowania, które gromadzi dane, umożliwia ich wizualizację (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie raportów. System powiadamia użytkowników zarówno o wystąpieniu alarmów (np. przekroczenie ustalonych progów mierzonych parametrów, niski stan baterii czujnika, brak komunikacji), jak również o ich ustąpieniu. Powiadomienia wysyłane są do ustalonych użytkowników w formie wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS, pozwalając na interwencję w sytuacjach alarmowych również poza godzinami pracy.

Sprzęt został zakupiony na podstawie umowy nr DOI/INST/85112/6230/43/2022/789

oprac. KS, KJ; foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.