KKZR

Nowe władze Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka

Informujemy, że Stowarzyszenie Krakowski Komitet Zwalczania Raka 22 czerwca 2022 roku wybrało nowy Zarząd i skład Komisji Rewizyjnej.

Prezesem KKZR został prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakubowicz z Kliniki Ginekologii Klinicznej związany z NIO-PIB Oddziałem w Krakowie od ponad 30 lat.

Do Zarządu wybrani zostali: na funkcję wiceprezesa KKZR prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach – kierownik Kliniki Urologii Onkologicznej, na funkcję sekretarza KKZR mgr Agnieszka Jaszcz-Gruchała z Zakładu Patomorfologii Nowotworów na funkcję skarbnika KKZR dr hab. n. med. Jerzy Mituś z Kliniki Chirurgii Onkologicznej. Członkami Zarządu zostali dwaj Honorowi Prezesi KKZR: dr n. med. Zbigniew Darasz z Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Kazimierz Karolewski z Kliniki Ginekologii Klinicznej a także dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda z Kliniki Onkologii Klinicznej oraz dr n. med. Janusz Jaszczyński z Kliniki Urologii Onkologicznej, kierownik Bloku Operacyjnego.

W skład Komisji Rewizyjnej KKZR weszli: przewodniczący dr n. med. Marek Ziobro – kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej, zastępca przewodniczącego lek. Tomasz Zemełka – kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej oraz sekretarz – dr n. med. Elżbieta Pluta – kierownik Zakładu Radioterapii.

Krakowski Komitet Zwalczania Raka został założony w 2010 roku przez grupę kilkunastu lekarzy pracujących w NIO-PIB Oddziale w Krakowie i koncentruje się na działaniach związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory oraz wspieraniu, głównie młodych, pracowników NIO-PIB w rozwoju naukowym poprzez organizację szkoleń, konferencji naukowych i dofinansowywanie wyjazdów naukowych. Komitet wspiera również NIO-PIB Oddział w Krakowie w wielu przedsięwzięciach związanych między innymi z organizacją obchodów jubileuszowych, zakupem potrzebnego sprzętu a także pozyskiwaniem funduszy na inwestycje i remonty. Stowarzyszenie organizuje corocznie Krakowską Konferencję Onkologiczną, na której prezentowane są osiągnięcia naukowe NIO-PIB Oddziału w Krakowie. We wrześniu 2021 roku odbyła się 10., jubileuszowa edycja konferencji.

Najbliższe wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie odbędzie się 10 lipca 2022 roku. Więcej na stronie internetowej KKZR.

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.