plakat alivia onkomapa

NIO-PIB Oddział w Krakowie w konkursie na portalu onkomapa.pl

Informujemy, że Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie został zgłoszony do udziału w konkursie prowadzonym przez Fundację Onkologiczną Alivia pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

Oddanie głosu w konkursie odbywa się poprzez wystawienie oceny placówce onkologicznej lub lekarzowi na portalu onkomapa.pl zgodnie z regulaminami dostępnymi na stronie https://onkomapa.pl/strona/konkurs-2022

Głosowanie będzie możliwe do 30 kwietnia 2023 roku.

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.