nagroda PTBR-BBmale

Nagroda PTBR za cykl publikacji dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów głowy i szyi dla dr hab. B. Biesagi, prof. NIO-PIB z Zespołem

Informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) przyznał Nagrodę Zespołową I stopnia w dziedzinie radiobiologii dr hab. n. biol. Beacie Biesadze, prof. NIO-PIB z Zakładu Patomorfologii Nowotworów NIO-PIB Oddziału w Krakowie z Zespołem za cykl trzech prac naukowych (łączny IF = 8,664, łączna liczba punków MEiN = 150):

Janecka-Widła A., Majchrzyk K., Mucha-Małecka A., Biesaga B. EGFR/PI3K/Akt/mTOR pathway in head and neck squamous cell carcinoma patients with different HPV status. Pol J Pathol. 2022 Feb 10:46309. doi: 10.5114/pjp.2021.113073. (IF= 1,072, 40 punktów MEiN)

Kołodziej-Rzepa M., Biesaga B., Janecka-Widła A., Mucha-Małecka A. Lack of CD44 and Sox-2 Overexpression as Two Independent Favourable Prognostic Factors in HPV Positive Patients with Oropharyngeal Cancers. Pathobiology. 2022 Jan 25:1-9. doi: 10.1159/000521292. (IF= 4,342, 70 punktów MEiN)

Janecka-Widła A, Majchrzyk K, Mucha-Małecka A, Słonina D, Biesaga B. Prognostic potential of Akt, pAkt(Ser473) and pAkt(Thr308) immunoreactivity in relation to HPV prevalence in head and neck squamous cell carcinoma patients. Pathol Res Pract. 2022 Jan;229:153684. doi: 10.1016/j.prp.2021.153684. (IF= 3,250, 40 punktów MEiN)

Prace te stanowią tematycznie spójny cykl,  dotyczący poszukiwania nowych biologicznych czynników prognostycznych i predykcyjnych dla radioterapii i jednoczesnej chemioradioterapii chorych na HPV16 zależne nowotwory narządów głowy i szyi.

W skład nagrodzonego zespołu pod przewodnictwem dr hab. n. biol. Beaty Biesagi, prof. NIO-PIB wchodzą: z NIO-PIB Oddziału w Krakowie: dr n. med. Anna Mucha-Małecka – zastępca Kierownika  Zakładu Radioterapii i dr Anna Janecka-Widła oraz mgr Kaja Majchrzyk z Zakładu Patomorfologii Nowotworów oraz z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie lek. Marta Kołodziej-Rzepa.

Nagrody za najlepsze prace naukowe w dziedzinie promieniowania jonizującego i niejonizującego w zakresie nauk biologicznych i fizyko-chemicznych Zarząd Główny PTBR przyznaje od 1971 roku i wręczane są co trzy lata w czasie Zjazdów Towarzystwa. Kolejny, XIX Zjazd PTBR odbędzie się w Gliwicach w dniach 22-24 września 2022 roku.

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.