leczenie zywieniowe-strona

Leczenie żywieniowe – Poradnik dla pacjentów i ich bliskich opracowany przez prof. S. Kłęka i mgr diet. Marię Brzegowy

Informujemy, że specjaliści z NIO-PIB Oddziału w Krakowie prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk – kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz mgr diet. Maria Brzegowy – dietetyk kliniczny opracowali poradnik dla pacjentów i ich bliskich na temat leczenia żywieniowego. Poradnik powstał w ramach Programu Edukacji Onkologicznej we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej.

Jak napisał we wstępie prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej NIO-PIB, bardzo ważna jest część poświęcona nieprawdziwym poglądom i przekazom, które są związane z niedożywieniem i zawierają często naukowo niepotwierdzone oraz szkodliwe informacje. Jak zaznacza prof. Krzakowski, bardzo poleca lekturę poradnika, ponieważ docenia – z własnych doświadczeń zawodowych – znaczenie prawidłowego leczenia żywieniowego w obrębie wspomagającego postępowania u chorych na nowotwory.

Poradnik można pobrać ze strony internetowej Programu Edukacji Onkologicznej.

oprac. KS

Możliwość komentowania została wyłączona.