wybory

Komisja Dyscyplinarna NIO-PIB wybrana. Przedstawicielem z Krakowa dr hab. Jerzy Mituś

Informujemy, że 12 października 2021 roku w godz. 9.00-14.00 odbyły się wybory Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2021-2025 zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego. Członków Komisji Dyscyplinarnej w głosowaniu tajnym wybrali pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w Warszawie, Oddziału Instytutu w Krakowie oraz Oddziału Instytutu w Gliwicach. Frekwencja wyborcza wyniosła w Instytucie w Warszawie 33,6%, w Oddziale Instytutu w Krakowie 69,2%, w Oddziale Instytutu w Gliwicach 23,0%.

Członkami Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2021-2025 w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym zostali:

dr hab. n. med. Beata Kotowicz (Warszawa)

dr hab. n. med. Jerzy W. Mituś (Kraków)

dr hab. n. med. Dorota Ścieglińska (Gliwice)

Wśród kandydatów z Warszawy: dr hab. n. med. Beata Kotowicz otrzymała łącznie 46 głosów (28 NIO-PIB Warszawa, 7 NIO-PIB Kraków, 11 NIO-PIB Gliwice), dr n. med. Mateusz Spałek otrzymał 19 głosów (7 NIO-PIB Warszawa, 7 NIO-PIB Kraków, 5 NIO-PIB Gliwice) , dr n. med. Agnieszka Druzd-Sitek 11 głosów (8 NIO-PIB Warszawa, 3 NIO-PIB Kraków, 0 NIO-PIB Gliwice).

Wśród kandydatów z Krakowa: dr hab. n. med. Jerzy W. Mituś otrzymał 32 głosy (215 NIO-PIB Warszawa, 11 NIO-PIB Kraków, 6 NIO-PIB Gliwice), dr hab. n. med. Tomasz Skóra 31 głosów (15 NIO-PIB Warszawa, 7 NIO-PIB Kraków, 9 NIO-PIB Gliwice).

Kandydatką z Gliwic była dr hab. n. med. Dorota Ścieglińska, która otrzymała 67 głosów (29 NIO-PIB Warszawa, 17 NIO-PIB Kraków, 21 NIO-PIB Gliwice).

oprac. na podst. komunikatu NIO-PIB w Warszawie

Możliwość komentowania została wyłączona.