konferencja prasowa

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Bioetycznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie

Informujemy, że 10 stycznia 2023 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne Komisji Bioetycznej powołanej przy NIO-PIB Oddziale w Krakowie.

Nominacje do składu Komisji uroczyście wręczyli: prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś – Dyrektor NIO-PIB Oddziału w Krakowie oraz dr hab. n. med. Tomasz Banaś – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

W skład Komisji weszli:

Lekarze NIO-PIB Oddziału w Krakowie:

dr hab. n. med. Tomasz Banaś – przewodniczący Komisji

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

dr hab. n. med. Malgorzata Klimek

dr hab. n. med. Jerzy Mituś

dr n. med. Mirosława Puskulluoglu

lek. Tomasz Zemełka

oraz

duchowny ks. prof. dr hab. Andrzej Muszala

farmaceuta mgr farm. Magdalena Piętka

pielęgniarka mgr piel. Magdalena Sumlet

prawnik mgr Tomasz Filarski

filozof mgr Grzegorz Dybczak 

Do zadań Komisji należy wyrażanie, w drodze uchwały, opinii o projektach eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych, na wniosek przedłożony przez pracowników, komórki lub jednostki organizacyjnej NIO-PIB Oddziału w Krakowie, którzy zamierzają przeprowadzić eksperyment medyczny lub badanie kliniczne.

Komisję Bioetyczną przy NIO-PIB Oddziale w Krakowie powołano na podstawie Zarządzenia nr 59/2022 Dyrektora NIO-PIB z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.