zebranie-900x506

Informacja o wynikach wyborów do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Jest nam niezwykle miło poinformować, że

Pan dr hab. n. med. inż. Kamil Kisielewicz

– Kierownik Pracowni Kontroli Jakości w Diagnostyce Obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego został

Członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej  Polskiej Akademii Nauk.

Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej działa przy Wydziale V – Nauk Medycznych, Polskiej Akademii Nauk i swym zakresem obejmuje nauki związane z fizyką medyczną, inżynierią medyczną, telemedycyną, radiobiologią i metodami diagnostyki obrazowej, jest samorządną reprezentacją przedstawicieli nauk fizycznych, inżynieryjnych, medycznych

i nauki o zdrowiu służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.

Serdecznie gratulujemy Panu dr. hab. Kamilowi Kisielewiczowi wyboru do tak zacnego grona naukowców, równocześnie składamy życzenia dalszych sukcesów.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

NIO-PIB Oddział w Krakowie

Dr hab. n. med. Tomasz Banaś, prof. Instytutu

Możliwość komentowania została wyłączona.