dyplom

I nagroda dla specjalistów chirurgii za pracę plakatową prezentowaną na Zjeździe PTChO

Informujemy, że zespół specjalistów chirurgii otrzymał I nagrodę za pracę plakatową pt. Wczesne zamknięcie ileostomii protekcyjnej po przedniej niskiej resekcji odbytnicy. Badanie wieloośrodkowe z randomizacją, prezentowaną na XXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Autorami pracy są specjaliści z Kliniki Chirurgii Onkologicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, lek. Kamila Kret, dr n. med. Jerzy Sałówka, dr n. med. Tomasz Cegielny, dr n. med. Wojciech Łobaziewicz, dr n. med. Elżbieta Marczyk, lek. Mariusz Wilczek, dr hab. n. med. Jerzy W. Mituś, dr n. med. Jacek Tabor, dr n. med. Wojciech Kibil, lek. Joanna Welanyk oraz specjaliści z innych jednostek: dr Magdalena Pisarska-Adamczyk, lek. Ryszard Choruz, prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr.

Wręczenie nagród odbyło się 2 września 2022 roku podczas XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Nagrodę w imieniu autorów odebrał dr hab. n. med. Jerzy W. Mituś.

oprac. KS, foto: udost. JWM

Możliwość komentowania została wyłączona.