Tomograf

Fizyka medyczna – oferta pracy na stanowisku pracownika technicznego przy projekcie badawczym dotyczącym rekonfigurowalnego detektora

Publikujemy ofertę pracy na stanowisku pracownika technicznego przy projekcie badawczym „Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów” w ramach nr umowy POIR.04.04.00-00-15E5/18.

A reconfigurable detector for measuring the spatial distribution of radiation dose for applications in the preparation of individual patient treatment plans (POIR.04.04.00-00-15E5/18)

Oferta w języku polskim

Oferta w języku angielskim

oprac. JP

Możliwość komentowania została wyłączona.