cytometr 1-male

Cytometr przepływowy w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

Cytometr przepływowy jest urządzeniem niezwykle przydatnym w diagnozowaniu chorób układu chłonnego i krwiotwórczego i ma szczególne zastosowanie w zakładach patomorfologii pełniących rolę ośrodków referencyjnych w odniesieniu do diagnostyki nowotworów wspomnianych narządów. W tym roku Zakład Patomorfologii Nowotworów NIO-PIB Oddziału w Krakowie został doposażony w najnowocześniejszy cytometr przepływowy dzięki środkom pozyskanym przez nasz Instytut w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0016/16 o nazwie „Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont Klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” finansowanego ze środków unijnych i Ministerstwa Zdrowia.
Wspomniany cytometr wyposażony jest w 3 lasery: czerwony, niebieski i fioletowy, co pozwala na pomiar co najmniej 10 fluorescencji. Jest urządzeniem o wysokiej czułości, umożliwiającym dokonywanie większej ilości analiz oraz pozwalającym na dokładniejsze i precyzyjniejsze stawianie rozpoznań, jak również na monitorowanie przebiegu leczenia. Urządzenie posiada certyfikat CE IVD.

oprac. A J-G, KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.