Omnis-obsługa-male

Automatyczny procesor Omnis w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

Pierwszych 100 pacjentów skorzystało już z badań wykonanych przy pomocy nowego urządzenia „Omnis – GI10030” pozyskanego przez nasz Instytut ze środków unijnych i Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0016/16 o nazwie „Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont Klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów”.

Jest to automatyczny procesor umożliwiający wykonywanie tzw. dodatkowych badań immunohistochemicznych i molekularnych techniką FISH na potrzeby diagnostyki nowotworów a także kwalifikacji chorych do leczenia systemowego, w tym leczenia spersonalizowanego.

Wyniki wspomnianych badań dodatkowych ułatwiają lekarzowi patomorfologowi postawienie właściwego rozpoznania rodzaju nowotworu, a w wybranych przypadkach także ocenę jego wrażliwości na wybrane grupy leków. Wszystkie barwienia (reakcje) we wspomnianym procesorze przebiegają w sposób zautomatyzowany, co gwarantuje ich powtarzalność, skraca czas ich wykonywania, a dodatkowo chroni personel przed narażeniem na działanie stosowanych odczynników. To wszystko sprawia, że praca z „Omnisem” – w opinii biologów obsługujących to urządzenie – jest znacznie łatwiejsza i bardziej komfortowa od manualnego wykonywania wspomnianych barwień dodatkowych.  

Omnis znajduje się w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów NIO-PIB Oddziału w Krakowie i jest obsługiwany przez specjalistów z Pracowni Immunohistochemii i Technik Specjalnych.

oprac. AK, KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.