W-wa-jubileusz4

90 lat czyli od Instytutu Radowego do NIO-PIB

90 lat temu w Warszawie 29 maja 1932 roku powstał w Warszawie Instytut Radowy. W jego otwarciu wzięła udział Maria Skłodowska-Curie. Powstanie Instytutu dało podwaliny do naukowo-badawczego i leczniczego rozwoju obecnie funkcjonującego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego z oddziałami w Krakowie i Gliwicach. Te i wiele innych faktów przywoływano w czasie uroczystości jubileuszowych, które odbyły się w Warszawie w dniach 26-28 maja 2022 roku.

W uroczystościach połączonych z międzynarodową konferencją naukową z krakowskiego Oddziału uczestniczyli: prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś – Zastępca Dyrektor NIO-PIB i Dyrektor Oddziału NIO-PIB w Krakowie, prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Oddziału oraz mgr inż. Waldemar Stylo – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów Oddziału.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś złożył gratulacje dla całego zespołu i przytoczył dwie postaci pionierów polskiej onkologii związane z Krakowem i Warszawą: postać prof. dr hab. Franciszka Łukaszczyka, którego korzenie sięgają Podhala i który po wojnie przez dwa lata pracował w Krakowie w szpitalu im. Narutowicza, a od 1947 roku był Dyrektorem Instytutu w Warszawie oraz prof. dr hab. Hannę Kołodziejską-Wertheim, która pracowała z prof. Łukaszczykiem i z Warszawy przeniosła się do Krakowa, by w 1954 roku zostać Dyrektorem Oddziału w Krakowie, a następnie po zakończeniu ponad dwudziestoletniego kierowania Oddziałem – powrócić do Warszawy. – Te dwie postaci to tylko przykłady naszych wspólnych wysiłków i działań. Każdy odział kliniczny, każdy zakład diagnostyczny a także nasza praca naukowa zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie może się pochwalić personalnymi kontaktami międzyludzkimi. – zaznaczył prof. Janusz Ryś, szczególnie dziękując prof. dr hab. n. med. Janowi Walewskiemu – Dyrektorowi NIO-PIB za wsparcie i współpracę.

Zachęcamy do obejrzenia calego materiału filmowego z uroczystości połączonych z międzynarodową konferencją naukową 27 maja 2022 roku.

oprac. i foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.