BADANIA W KIERUNKU
WYKRYWANIA RAKA PŁUCA

Informujemy, że Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie przystąpił do Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca na lata 2021- 2023 przeprowadzanego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Badanie polega na wykonaniu Niskodawkowej Tomografii Komputerowej Płuc, ocenie wyniku przez specjalistów NIO-PIB Oddziału w Krakowie i zaplanowaniu dalszego leczenia w przypadku podejrzenia raka płuc.

Z badania mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które:

  • są aktywnymi palaczami tytoniu i paliły paczkę papierosów dziennie przez okres 20 lat lub więcej
  • nie są już aktywnymi palaczami tytoniu, ale paliły paczkę papierosów dziennie przez okres 20 lat lub więcej i rzuciły palenie w ciągu ostatnich 15 lat

Badanie mogą wykonać również osoby w wieku 50-74 lat, u których oprócz powyższych czynników stwierdzono jeden z czynników ryzyka:

  • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
  • ekspozycja na radon,
  • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
  • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
  • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca powyższe warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Badania wykonywane są BEZPŁATNIE PO WYPEŁNIENIU PRZEZ PACJENTA ANKIETY (POBIERZ ANKIETĘ I WYPEŁNIJ) będącej podstawą do SKIEROWANIA przez lekarza POZ (POBIERZ SKIEROWANIE I PRZEKAŻ LEKARZOWI POZ) lub lekarza NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

W CELU ZAREJESTROWANIA SIĘ NA BADANIE prosimy o przygotowanie:

– WYPEŁNIONEJ PRZEZ PACJENTA ANKIETY

– SKIEROWANIA LEKARZA POZ (w przypadku braku skierowania lekarza POZ może je wystawić lekarz NIO-PIB Oddziału w Krakowie)

Prosimy również o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (POBIERZ INFORMACJĘ)

Wypełnioną ankietę oraz skierowanie lekarza POZ można dostarczyć do NIO-PIB Oddziału w Krakowie:

  • mailowo na adres rak.pluca@krakow.nio.gov.pl
  • osobiście w godzinach 7.00-15.00
  • pocztą tradycyjną na adres: NIO-PIB Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

 

W przypadku pytań prosimy kontakt pod numerem telefonu: +48 12 63 48 383 w godz. 11.00 – 14.00 lub mailowo rak.pluca@krakow.nio.gov.pl

Badanie nie wymaga szczególnych przygotowań. Podczas badania pacjent leży na stole aparatu do tomografii. Używa się małej dawki promieniowania rentgenowskiego dla dokładnego zobrazowania płuc. Badanie jest bezbolesne i trwa do 10 minut. Badanie zostanie ocenione przez specjalistę. Pacjent zostanie telefonicznie powiadomiony o terminie wizyty, na której omówione zostaną z lekarzem wyniki badań.