SZKOLENIA S-A i S-Z - DLA OPERATORÓW AKCELERATORÓW I URZĄDZEŃ DO BRACHYTERAPII

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie jako jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia szkoleń, wpisana do rejestru prowadzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

organizuje:

SZKOLENIA

do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o specjalnościach:

  • operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii (S-A)
  • operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi (S-Z)

EGZAMINY

zdawane przed komisją powołaną przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie specjalności:

  • operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii (S-A)
  • operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi (S-Z)

 

PROPONOWANY TERMIN SZKOLEŃ I EGZAMINÓW: MARZEC 2024

Forma kursu: stacjonarna

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: ior@krakow.nio.gov.pl

Informacje na temat jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia:

https://www.gov.pl/web/paa/jednostki-uprawnione-do-prowadzenia-szkolen

Informacje na temat uprawnień pracowniczych:

https://www.gov.pl/web/paa/uprawnienia-pracownicze