ZREALIZOWANE PROJEKTY UE

Podniesienie dostępu do nowoczesnych sposobów diagnozowania nowotworów poprzez wyposażenie Centrum Onkologii Oddział w Krakowie w SPECT/CT

W krakowskim Centrum Onkologii zrealizowano projekt pt. „Podniesienie dostępu do nowoczesnych sposobów diagnozowania nowotworów poprzez wyposażenie Centrum Onkologii Oddział w Krakowie w SPECT/CT”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Co to jest urządzenie hybrydowe SPECT/CT?


Urządzenie hybrydowe SPECT/CT reprezentuje nową technologię, w której gammakamera jest połączona ze skanerem CT. Urządzenie łączy zalety systemu SPECT i zaawansowanej technologii tomografii komputerowej CT zwiększając wartość diagnostyczną każdej z tych technik obrazowania. Efektem badania SPECT/CT są serie obrazów klinicznych tomografii emisyjnej i transmisyjnej prezentowane w formie nałożonych warstw, co daje możliwość unikalnej wielowymiarowej diagnozy. Dzięki wyjątkowemu połączeniu rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych uzyskuje się, przy stosunkowo niewielkiej dawce promieniowania (udogodnienie dla pacjenta) wysoką rozdzielczość obrazów CT z przekrojami o zaledwie 0,33mm (zwiększenie precyzji rozpoznania).

Dlaczego urządzenie hybrydowe SPECT/CT jest lepsze niż zwykłe urządzenie SPECT?

SPECT/CT, w stosunku do tradycyjnego badania SPECT, umożliwia dalsze uszczegółowienie anatomicznej lokalizacji zgromadzonego radiofarmaceutyku co w efekcie poprawia możliwość scharakteryzowania ogniska jako fizjologicznego lub patologicznego w zależności od jego położenia. Chociaż dotychczas obrazy funkcjonalne i anatomiczne można było uzyskać oddzielnie i w innym czasie (np. w kolejnych dniach) a następnie można je było połączyć przy pomocy komputera, to jednak metoda SPECT/CT jest szybsza, a przede wszystkim bardziej dokładna diagnostycznie. Konstrukcja rotacji lampy rentgenowskiej i płaskiego panela CT umożliwia wykonywanie badań bez przesuwania stołu z pacjentem pomiędzy skanami CT i SPECT. Pacjent nie musi być przemieszczany, co podnosi komfort badania dla pacjenta i personelu. Połączenie gammakamery z tomografem komputerowym daje możliwości bardzo dokładnej lokalizacji nowotworu w organizmie pacjenta.. Łączne przeprowadzenie procedury medycznej zmniejsza uciążliwość dla pacjenta, który poddany jest jednemu, a nie dwóm badaniom. Specjaliści korzystający z tego urządzenia mają możliwość dokładnego dedykowania sposobu leczenia.

Co oddano do dyspozycji pacjentów i pracowników Centrum Onkologii dzięki realizacji projektu?

Przedsięwzięcie obejmowało dostawę, instalację, uruchomienie SPECT/CT składającego się z gammmakamery SPECT zintegrowanej z diagnostycznym spiralnym tomografem wielowarstwowym i wspólnym stołem pacjenta, a także wyposażenie Pracowni, na które składają się wymagane prawem i dobrą praktyką urządzenia:

 1. komora gorąca laminarna, dwurękawicowa, przystosowana do pracy w klasie „A”,
 2. miernik przeznaczony do pomiaru skażeń promieniotwórczych,
 3. dozymetr przeznaczony do pomiarów mocy dawki oraz dawki w pomieszczeniach Pracowni,
 4. bramka dozymetryczna przeznaczona do pomiarów skażeń rąk, nóg i odzieży personelu przeznaczona do śluzy i wyposażona w system komputerowy,
 5. system pomiaru monitorowania gamma przeznaczony do monitorowania przejść,
 6. elektroniczne dozymetry osobiste personelu z czytnikiem, kablem i oprogramowaniem,
 7. fantom SPECT,
 8. fantom przeznaczony do badania przestrzennej zdolności rozdzielczej oraz liniowości planarnych gammakamer,
 9. osłonki ochronne na strzykawki z izotopami, ekwiwalent 1,5 mm Pb: 5 sztuk,
 10. szafka na akcesoria o osłonności 4 mm Pb,
 11. stacjonarny system komputerowy z drukarką.