ZREALIZOWANE PROJEKTY UE

Dostosowanie apteki szpitalnej Centrum Onkologii - Oddział w Krakowie do wymogów Unii Europejskiej

Dostosowanie apteki szpitalnej Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie do wymogów Unii Europejskiej (remont i wyposażenie) zostało częściowo sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu został wprowadzony rygorystyczny proces kontroli przygotowywania    i podawania leków cytostatycznych. Rozpoczęcie funkcjonowanie w pełni profesjonalnie wyposażonej i zmodernizowanej jednostki organizacyjnej optymalizuje kwestie odpowiedzialności za jakość przygotowywanych preparatów, ekonomikę gospodarki lekiem oraz bezpieczeństwo personelu.

Projekt obejmował remont pomieszczeń (264 m2), wykonanie wentylacji nawiewnej, a także zakup wyposażenia:

  • 2 komory laminarne do prac z cytostatykami LAMIL PLUS 10 z 3 filtrami HEPA
  • nastołowa komora laminarna z pionowym przepływem powietrza MINIFIL
  • moduły filtracyjne C.A. PLUS z filtrem HEPA

Strategicznym celem realizacji niniejszego projektu była poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez wysokospecjalistyczny zakład opieki zdrowotnej, jakim jest Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W wyniku remontu i wyposażenia apteki osiągnięto następujące cele bezpośrednie :

  • dostosowanie apteki szpitalnej krakowskiego oddziału Centrum Onkologii do wymogów przewidzianych w ustawie Prawo Farmaceutyczne
  • poprawa jakości przygotowywanych preparatów cytostatycznych
  • poprawa funkcjonowania apteki szpitalnej oraz poprawa efektywności gospodarowania lekami
  • poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych