PROJEKTY UE

Małopolski System Informacji Medycznej

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM).