PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Zakupy inwestycyjne – system do rejestracji i monitoringu temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach do przechowywania leków, krwi i odczynników” w ramach dotacji celowej

13 października 2022 roku została podpisana umowa nr DOI/INST/85112/6230/43/2022/789 na udzielenie dotacji celowej w 2022 r. na zakupy inwestycyjne – system do rejestracji i monitoringu temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach do przechowywania leków, krwi i odczynników.

Wartość zadania: 330 000,00 zł  

Dofinansowanie z budżetu państwa: 329 010,00 zł

Wkład własny: 990,00 zł

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania leków, krwi i odczynników w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych w przepisach wymagań jakościowych.

System do rejestracji i monitoringu temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach do przechowywania leków, krwi, odczynników umożliwia bezpośredni i całodobowy dostęp do aktualnych danych z odczytów pomiarowych temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach, natychmiastowe powiadomienia w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych, archiwizację i backup historycznych danych pomiarowych. System jest zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz spełnia wymagania stawiane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny i Główny Inspektorat Sanitarny w zakresie prowadzenia ciągłej kontroli i rejestracji zmian temperatury i wilgotności w zamrażarkach, chłodziarkach i pomieszczeniach, w których znajdują się produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

Monitoring będzie prowadzony w Aptece, w zakładach m.in. w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej, Zakładzie Patomorfologii Nowotworów, jak i na klinikach i w oddziałach, gdzie przechowywane są leki, krew, preparaty krwiopochodne i odczynniki wymagające monitorowania.

System składa się z rejestratorów temperatury oraz wilgotności. Odczyty są przesyłane bezprzewodowo drogą radiową lub przewodowo wykorzystując sieć LAN do oprogramowania, które gromadzi dane, umożliwia ich wizualizację (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie raportów. System powiadamia użytkowników zarówno o wystąpieniu alarmów (np. przekroczenie ustalonych progów mierzonych parametrów, niski stan baterii czujnika, brak komunikacji), jak również o ich ustąpieniu. Powiadomienia wysyłane są do ustalonych użytkowników w formie wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS, pozwalając na interwencję w sytuacjach alarmowych również poza godzinami pracy.