PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” w ramach zadania z Narodowej Strategii Onkologicznej

26 września 2022 roku została podpisana umowa nr 1/14/39/2022/43/601 na realizację zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” z Narodowej Strategii Onkologicznej

Wartość zadania: 159 969,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 159 969,00 zł

Celem inwestycji jest poprawa jakości diagnostyki onkologicznej, uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki nowotworów złośliwych oraz zwiększenie wykrywalności raka pęcherza moczowego.

Podstawę diagnostyki raka pęcherza moczowego stanowi cystoskopia, czyli wziernikowanie wnętrza pęcherza moczowego. Cystoskop giętki to cienki instrument endoskopowy, który lekarz urolog wprowadza do cewki moczowej a następnie do pęcherza moczowego. Zaletą badania z użyciem cystoskopu giętkiego jest mniejsza inwazyjność podczas badania, możliwość dokładnego obejrzenia wnętrza pęcherza moczowego, brak traumatyczności zabiegu, bezbolesność oraz krótki pobyt pacjenta w szpitalu.

W ramach inwestycji zakupiono 4 cystoskopy giętkie produkcji firmy Storz.