PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Zakup aparatury/sprzętu medycznego – duodenoskopu, cyfrowego przejezdnego, przyłóżkowego aparatu RTG oraz aparatu USG” w ramach dotacji celowej

25 października 2022 roku została podpisana umowa nr DOI/INST/85112/630/43/2022/835 na udzielenie dotacji celowej w 2022 r. na zakup aparatury/sprzętu medycznego – duodenoskopu, cyfrowego przejezdnego, przyłóżkowego aparatu RTG oraz aparatu USG.

Wartość zadania: 1 421 200,00 zł  

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 416 936,00 zł

Wkład własny: 4 264,00 zł

Celem inwestycji jest polepszenie warunków diagnostyki u osób chorych na nowotwory.

Inwestycja w postaci duodenoskopu czyli giętkiego endoskopu ma pomóc szczególnie pacjentom w nowotworami tzw. pola trzustkowo-dwunastniczego. Nowotwory tej okolicy stanowią trudny problem diagnostyczno-leczniczy a wyniki leczenia onkologicznego i rokowanie w tych nowotworach ściśle korelują ze stopniem zaawansowania choroby w chwili podjęcia leczenia. Wiąże się to ściśle ze skuteczną diagnostyką umożliwiającą wykrywanie choroby nowotworowej we wczesnym stadium. Duodenoskopia, czyli inaczej wziernikowanie dwunastnicy jest jedną z najważniejszych metod diagnostycznych w diagnostyce nowotworów pola trzustkowo-dwunastniczego. Oprócz oceny wyglądu śluzówki dwunastnicy, przeprowadza się dodatkowe procedury diagnostyczne takie jak: biopsje podejrzanych zmian na śluzówce czy sfinkteromię połączoną z kontrastowym obrazowaniem dróg żółciowych i trzustki (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna – ECPW). Dodatkowo zastosowanie duodenoskopu umożliwia wykonywanie endoskopowego protezowania dróg żółciowych jako procedury odbarczającej żółtaczkę mechaniczną przed dalszym leczeniem onkologicznym pacjenta.

Inwestycja w postaci cyfrowego, przejezdnego, przyłóżkowego aparatu RTG ma pomóc szczególnie pacjentom, którzy są w stanie ciężkim, po zabiegach chirurgicznych, których stan zdrowia pozwala wyłącznie na przebywanie w pozycji leżącej. Pacjenci mogą skorzystać z przyłóżkowej diagnostyki RTG zarówno na sali operacyjnej, jak i na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Aparat może też pomóc pacjentom na izbie przyjęć w sytuacjach szczególnych, gdy stan zdrowia nie pozwala na przemieszczanie się pacjenta. Aparat jest oparty na cyfrowej technologii i zawiera najnowocześniejsze oprogramowanie. Kompaktowa konstrukcja aparatu w połączeniu z napędem elektrycznym kół, zapewnia pełną mobilność systemu oraz szybkie i łatwe pozycjonowanie. Aparat posiada zasilanie akumulatorowe, sterowane mikroprocesorowo do wykonania dużej ilości ekspozycji bez konieczności podłączania do gniazda zasilania. Wyposażony jest w duży, czytelny panel sterujący generatorem typu „touch screen”, z możliwością regulacji kąta jego pochylenia, który zapewnia szybki oraz łatwy dobór parametrów ekspozycji.

Inwestycja w postaci aparatu USG ma pomóc pacjentom, którzy wymagają szybkiej diagnostyki obrazowej. Badanie USG jest badaniem wykonywanym szybko i bezboleśnie, pozwalającym wykryć chorobę nowotworową, wstępnie ocenić jej zaawansowanie i wykonać biopsję. Aparat USG jest skonstruowany według najnowocześniejszej technologii z zaawansowanym oprogramowaniem i różnymi głowicami dedykowanymi do oceny piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej i tkanek miękkich. Aparat posiada dodatkowe nakładki biopsyjne, które umożliwiają precyzyjne pobranie materiału z narządów głębokich jamy brzusznej (guzów wątroby, trzustki, guzów zaotrzewnowych) oraz dokładne obrazowanie wspomagające zabiegi chirurgiczne takie jak przezskórny drenaż dróg żółciowych, czy ablacja termiczna guzów wątroby.