PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Wykonanie dostawy i montażu urządzeń dla rozprężalni oraz pionu nowej inwestycji gazów medycznych dla Klinik wraz z projektem i dokumentacją powykonawczą w związku z COVID-19” w ramach dotacji celowej

W dniu 29 czerwca 2021r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dostawy i montażu urządzeń dla rozprężalni oraz pionu nowej inwestycji gazów medycznych dla Klinik wraz z projektem i dokumentacją powykonawczą w związku z COVID-19”. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy DOI/INST/NW/COVID-19/43/542

 

Wartość inwestycji to 246 075 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 246 075 zł.

Termin realizacji: II-III kwartał 2021 roku

 

Celem zadania jest zabezpieczenie pacjentów przebywających na hospitalizacjach w trakcie leczenia onkologicznego także tych u których został wykryty w trakcie hospitalizacji COVID-19, aby nie było konieczności przerywania leczenia onkologicznego. Rozbudowa instalacji tlenowej w NIO-PIB Kraków pozwoli na leczenie większej liczby pacjentów, niezależnie od zaawansowania choroby i chorób współistniejących.

 

Zakres rzeczowy inwestycji to dostawa i montaż urządzeń  do rozprężalni oraz wykonanie pionu nowej instalacji gazów medycznych dla 4 klinik wraz z projektem i dokumentacją powykonawczą.

Inwestycją zostały objęte Kliniki Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego, Radioterapii, Ginekologii Onkologicznej oraz Urologii Onkologicznej.