PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

"Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów" w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

Krajowy i Wojewódzkie Rejestry Nowotworów są jedynym, wiarygodnym źródłem rejestracji danych o nowotworach w Polsce. Rejestracja danych odbywa się na podstawie zgłoszeń o nowotworach złośliwych dokonywanych przez podmioty lecznicze za pomocą kart MZ/N-1a. Prowadzenie rejestracji nowotworów złośliwych na podstawie kart MZ/N-1a jest uwzględnione w programie badań statystycznych realizowanych w ramach ustawy o statystyce publicznej, prowadzonej przez GUS.

W dniu 5 marca 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów” w ramach programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia. Nr umowy 1/17/6/2021/43/13. Zadanie jest realizowane w latach 2021-2030.

Wartość przyznanych środków publicznych na poszczególne lata jest określana co roku.

Dofinansowanie z budżetu państwa:

  • 2021 rok 291 000 zł
  • 2022 rok 328 600 zł

Celem zadania jest:

1. utrzymywanie wysokiej jakości danych dotyczących rejestracji nowotworów w obrębie województwa,
2. aktualizacja danych w celu uzyskania jak największej kompletności,
3. coroczna publikacja biuletynu w formie elektronicznej,
4. przekazywanie danych z Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów do Krajowego Rejestru Nowotworów
5. przeprowadzanie szkoleń dla lekarzy i personelu medycznego w zakresie prawidłowego wypełniania i przekazywania kart zgłoszenia nowotworu złośliwego

Zadania WRN do realizacji w ramach programu obejmują m.in.:
– weryfikację nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe (postać histopatologiczna, stopień zaawansowania, vital status, uzupełnienie populacji wg płci, wieku, jednostek administracyjnych),
– przygotowanie rocznego biuletynu dot. epidemiologii nowotworów w woj. małopolskim z uwzględnieniem danych m.in. o zachorowaniach, umieralności  oraz przeżyć chorych na nowotwory złośliwe.

Środki finansowe przeznaczone są na: weryfikację i opracowanie danych, publikację biuletynu, szkolenia pracowników, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Małopolskiego Rejestru Nowotworów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, koszty obsługi administracyjnej.