PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Rozbudowa instalacji gazów medycznych wraz z doprowadzeniem do sal chorych w związku z COVID-19” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W dniu 18 marca 2022 roku została podpisana umowa nr DOI/FPC/NW/CONID-19/43/2022/188 na realizację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa instalacji gazów medycznych wraz z doprowadzeniem do sal chorych w związku z COVID-19”.

Wartość zadania: 1 223 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 211 504,00 zł,

Wkład własny: 11 496,00 zł.

Termin realizacji:  31 grudnia 2021 roku

Celem inwestycji jest  rozbudowa instalacji gazów medycznych dla Klinik na piętrach od 1 do 4 wraz z doprowadzeniem do sal chorych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i podłączeniem do istniejącego pionu oraz wyposażeniem w zespół pomp próżniowych i kompresorów.

Z powodu zapotrzebowania na zwiększenie ilości punktów poboru gazów medycznych, związane z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z COVID-19, w celu skutecznego leczenia onkologicznego pacjentów konieczna jest rozbudowa instalacji gazów medycznych dla Klinik na piętrach od 1 do 4 (Klinika Ginekologii Onkologicznej, Klinika Radioterapii, Klinika Urologii Onkologicznej, Klinika Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego).

Ze względu na fakt, że do terapii tlenowej potrzebne jest oprócz tlenu również powietrze oraz próżnia do odsysania, planowana inwestycja obejmuje doprowadzenie do sal chorych wymienionych trzech gazów medycznych. Aby to osiągnąć konieczne jest podłączenie do istniejącego pionu oraz wyposażenie w zespół sprężarek i pompy próżniowej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa leczonych pacjentów onkologicznych niezależnie od ich ogólnego stanu zdrowia. Biorąc pod uwagę, iż pacjent onkologiczny może być także pacjentem covidowym koniecznym jest doprowadzenie instalacji do każdej sali, aby móc sprawować nad nim opiekę nie przerywając leczenia onkologicznego.