PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Dostosowanie pomieszczeń dla Breast Cancer Unit wraz z wyposażeniem” w ramach dotacji celowej

W dniu 21 lipca 2022 roku została podpisana umowa nr DOI/INST/85112/6230/43/2022/371 z na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń dla Breast Cancer Unit wraz z wyposażeniem”.

Wartość zadania: 1 010 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 006 970,00 zł

Wkład własny: 3 030,00 zł

Termin realizacji:  31 grudnia 2022 roku

Celem inwestycji jest dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych na potrzeby leczenia chorych przez Wielodyscyplinarny Zespół -Terapeutyczny Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Piersi (Breast Cancer Unit – BCU) polegające na przebudowie pomieszczeń oraz systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z niezbędnym wyposażeniem medycznym i niemedycznym.

Realizacja tej inwestycji będzie miała wpływ na poprawę jakości i skuteczności leczenia. co jest głównym celem tworzenia Breast Cancer Unit i jednocześnie największą korzyścią dla pacjenta. W BCU leczeniem pacjenta zajmuje się wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą chirurdzy, w tym chirurdzy plastyczni, onkolodzy kliniczni, radiolodzy, radioterapeuci, patomorfolodzy, diagności laboratoryjni, psycholodzy i psychoonkolodzy, pielęgniarki onkologiczne oraz fizjoterapeuci. Wspólnie opracowują oni i nadzorują proces leczenia podczas regularnie odbywających się konsyliów. Przekłada się to nie tylko na efekty leczenia, lecz również na skrócenie czasu od momentu zgłoszenia się do lekarza specjalisty i postawienia diagnozy do wdrożenia odpowiedniego leczenia. Duże doświadczenie specjalistów w diagnostyce i terapii raka piersi pozwala na leczenie zgodnie z najwyższymi standardami.

Dodatkowo w BCU każdy pacjent ma zapewnioną dostępność koordynatora, którego zadaniem jest wsparcie pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie. Praca koordynatorów usprawnia cały proces leczenia. Leczenie pacjenta w ramach BCU daje również możliwość skorzystania z nowoczesnych, niestandardowych i nowatorskich terapii, zapewniając chorym na raka piersi dostęp do leków w ramach programów lekowych finansowanych przez NFZ lub dając im szansę na włączenie do badań klinicznych nad nowymi lekami.