PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Doposażenie zakładów radioterapii - zakup systemu do planowania radioterapii lub jego nowych wersji, także dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 9 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii  – zakup systemu do planowania radioterapii lub jego nowych wersji, także dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem” w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia.

Nr umowy 1/6/28/2021/43/1206


Wartość inwestycji 4 547 640,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa 2 700 000 zł.
Termin realizacji: do 30 września 2022 roku


Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych poprzez zakup systemu planowania radioterapii lub jego nowych wersji, a także dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem.

Zakres rzeczowy inwestycji to zakup unowocześnienia systemu planowania leczenia do najnowszej dostępnej wersji wraz z niezbędnym unowocześnieniem systemu weryfikacji i zarządzania oraz systemu obrazowego Aria umożliwiającego pełne wykorzystanie systemu planowania leczenia Eclipse.

Przeprowadzone prace zawierają następujące działania:

  • unowocześnienie oprogramowania serwera systemu planowania leczenia Eclipse wraz ze zintegrowanym oprogramowaniem systemu bazodanowego ARIA;
  • unowocześnienie oprogramowania systemu planowania leczenia 3D;
  • unowocześnienie oprogramowania lekarskich stacji planowania leczenia;
  • zaktualizowanie oprogramowania do dozymetrii portalowej;
  • przeprowadzenie unowocześnienia oprogramowania Smart Segmentation;
  • unowocześnienie oprogramowania sterującego urządzeniami stosowanymi w radioterapii, w tym akceleratorów, symulatora oraz systemów bramkowania oddechowego.