PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 26 września 2023r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii  – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy 1/6/7/2024/43/1195

 

Wartość inwestycji 7 000 000,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 6 650 000,00 zł.

Termin realizacji: do 29 listopada 2024 roku

 

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych.

Zakup rzeczowy inwestycji obejmuje  zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów

 

Zakupiony akcelerator medyczny z doposażaniem do planowania radioterapii adaptacyjnej z pacjentem na stole terapeutycznym (On-Couch Adaptive Radiotherapy OCAR) zmienia reguły realizacji teleradioterapii. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie, szczególnie ukierunkowane na zmiany w anatomii pacjenta w czasie całego cyklu radioterapii. Zastosowane rozwiązania pozwalają na wysoce precyzyjne dostosowanie sposobu dostarczania dawki w danym momencie prowadzonego leczenia. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom każdy dzień leczenia jest traktowany indywidualnie jako zupełnie nowy układ geometryczny, dzięki czemu radioterapia będzie nie tylko indywidualizowana dla danego pacjenta ale także dla każdego dnia leczenia. W wyniku takich rozwiązań dokładność ułożenia pacjenta w trakcie seansu radioterapii przestaje mieć znaczenie krytyczne.

Akcelerator ten wraz z doposażeniem łączy sztuczną inteligencję z terapią adaptacyjną. Dzięki rozwojowi technologii i rozwiązań informatycznych leczenie staję się kompleksową i rewolucyjną terapią, która jest skoncentrowana na pacjencie i pełnej personalizacji – od początkowego planowania po adaptację i monitorowanie radioterapii.

Podczas każdej frakcji leczenia, jeżeli obserwowane są zmiany w anatomii pacjenta na nowo wykonywane jest planowanie leczenia w oparciu o wysokiej jakości obrazy pozyskiwane bezpośrednio na akceleratorze co pozwala dostosować leczenie do anatomii pacjenta w danej chwili realizowanej radioterapii. Każdy dzień prowadzonej radioterapii jest poprzedzony zaawansowaną segmentacją obrazu (konturowaniem na potrzeby planowania leczenia) oraz planowaniem leczenia opartym na sztucznej inteligencji.

Zastosowanie tak wielu rewolucyjnych rozwiązań mimo dodatkowych kroków takich jak codzienne obrazowanie, konturowanie i planowanie leczenia nie wpływa na wydłużenie czasu leczenia pacjenta.