PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Doposażenie zakładów radioterapii - zakup akceleratora” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 12 maja 2021r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii  – zakup akceleratora” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy 1/6/9/2021/43/254

 

Wartość inwestycji 10 433 782,95 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 8 500 000 zł.

Termin realizacji: do 30 czerwca 2022 roku

 

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych

 

Zakres rzeczowy inwestycji to zakup akceleratora, jego instalacja, serwis oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu. Zakupywany akcelerator to najnowocześniejsze urządzenie do radioterapii typu liniowy akcelerator medyczny, który posiada:

  • szeroki zakres bezpiecznej realizacji różnorodnych technik teleradioterapii w tym np. RapidArc (zaawansowane techniki dynamiczne) czy techniki stereotaktyczne,
  • zaawansowane techniki radioterapii z weryfikacją obrazową w tym możliwość wykonania precyzyjnego obrazowania tomograficznego.
  • wysoką dokładność dostarczania dawki w zaplanowane miejsca.
  • systemy bezpieczeństwa i kontroli urządzenia zapewniające pełną kontrolę nad realizacją leczenia.