PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Doposażenie zakładów radioterapii - zakup akceleratora” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 10 sierpnia 2022r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii  – zakup akceleratora” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy 1/6/3/2022/43/409

 

Wartość inwestycji 9 009 099,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 8 500 000 zł.

Termin realizacji: do 30 czerwca 2023 roku

 

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych

 Zakres rzeczowy inwestycji to zakup akceleratora, jego instalacja, serwis oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu.

Pozyskany akcelerator medyczny to najnowocześniejsze tego typu akcelerator w Polsce (wersja 3.0) i jest jednym z pierwszych w tej wersji akceleratorów instalowanych w Europie. Jest to nowoczesny akcelerator do realizacji zaawansowanych technik radioterapii dostosowany do pozostałych dwóch nowoczesnych akceleratorów medycznych stosowanych w Oddziale Krakowskim Narodowego Instytutu Onkologii. Główne cechy nowego akceleratora:

  • możliwość realizacja radioterapii różnymi wiązkami fotonowymi lub elektronowymi;
  • zaawansowane systemy obrazowania ułożenia pacjenta w trakcie radioterapii;
  • możliwość realizacji zaawansowanych technik radioterapii:
    • techniki dynamiczne IMRT,
    • techniki dynamiczne VMAT,
    • techniki wykorzystujące bramkowanie oddechowe dzięki zastosowaniu systemu synchronizacji oddechowej pacjenta;
  • dostosowany do pozostałych dwóch posiadanych nowoczesnych akceleratorów medycznych do radioterapii.

W 2024 roku została zaplanowana wymiana kolejnego akceleratora medycznego co spowoduje, że będziemy posiadać najnowocześniejszy park maszynowy w Polsce do realizacji radioterapii a pacjenci będą mogli korzystać z najnowszych dostępnych rozwiązań na świecie.