PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Doposażenie zakładów radioterapii - wymiana aparatów HDR do brachyterapii” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 4 maja 2023r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii  – wymiana aparatów HDR do brachyterapii” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy 1/6/1/2023/43/452

 

Wartość inwestycji 3 000 000,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 3 000 000,00 zł.

Termin realizacji: do 28 czerwca 2024 roku

 

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych aparatów HDR do brachyterapii

Zakres rzeczowy inwestycji to wymiana aparatu, jego instalacja, serwis oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu.

Pozyskany aparat umożliwia realizację w pełni spersonalizowanego, adaptacyjnego leczenia Pacjentów NIO-PIB Oddział w Krakowie w czasie rzeczywistym w warunkach brachyterapii. Sprzęt jest w pełni kompatybilny z zakupionymi aplikatorami brachyterapeutycznymi CT/MR najnowszej generacji i współpracuje z najnowocześniejszymi systemami planowania leczenia stosowanych do realizacji brachyterapii. Aparat umożliwia realizację planów leczenia promieniowaniem jonizującym z dokładnością lepszą niż 1 mm.